grafiek web
We zien dat de oppervlakte die bebost wordt groter is dan de oppervlakte die ontbost wordt. Dit is een gevolg van de compensatiefactor (CF). De toename is realitief klein doordat de meeste bossen die ontbost worden naaldhoutbestanden zijn (CF=1). We zien ook een sterke toename van de verhouding inheems loofbos, als gevolg van de keuze van onze bebossers.